koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 

 

KIK projekt:

„TORNIMÄE ÕPILASTE LOODUSALANE TEGUTSEMINE 2014. AASTA SÜGISEL“

PROJEKTI TEGEVUSED:

  • *Õppereis Pulli pangale ja Maasi jäätmejaama (I kooliaste). (15. sept.)
  • *Õppereis Üügu pangale ja Muhu linnusele (I kooliaste). (okt)
  • *Loodusainete nädal 22.-26. sept. "Sood ja rabad"
  • *Loodusainete nädal 13.-17. okt. "Rannikud ja pangad"
  • * Keskkonnateadlikkuse- ja loodushariduslik laagersügisvaheajal Tornimäe koolimajas. 20.- 22. okt.

PROJEKTI EESMÄRK
on läbi aktiivõppe kinnistada Tornimäe Põhikooli õpilaste teadmisi ja oskusi ning suurendada keskkonnateadlikkust oma kodukoha erinevate maastike, elukoosluste ning loodusobjektide, sealhulgas dendraariumi, ranniku, raba ning pankade näitel.

Projektijuht Anneli Leis (tel. 53 404 445)

15. septembril - õppereis Pulli pangale ja Maasi jäätmejaama (I kooliaste). Kava >>
Pildigalerii >>

25. septembril - õppereis Koigi rabasse. Kava >>
Pildigalerii >>

07. oktoobril - õppereis Üügu pangale ja Muhu maalinnale. Kava >>
Pildigalerii >>

16. oktoobril - õppereis Kübassaare poolsaarele. Kava >>
Pildigalerii >>

Koolivaheajal, 20.-22. oktoobril - loodus- ja keskkonnahariduslik LAAGER Tornimäe koolimajas. Kava >>
Pildigaleriid >>
Muljeid looduslaagrist >>


KOKKUVÕTTEKS

Septembri- ja oktoobrikuu jooksul toimusid Tornimäe Põhikoolis mitmed üritused seoses projekti „Tornimäe õpilaste keskkonnahariduslik aktiivõpe 2014. aasta sügisel“ läbiviimisega. Projekti käigus tutvuti kodulähedaste looduslike vaatamisväärtustega.

Esimese kooliastme õpilased külastasid Pulli, Üügu ja Anikaitse panka, Maasi Jäätmejaama ja Muhu maalinna. Terve koolipere käis Koigi rabas ja Kübassaare poolsaarel. Pikematel väljasõitudel olid retke juhtideks Mustjala Loodusmaja matkajuhid.

Nii õpiti ja kinnistati teadmisi rabataimedest, kuulati linnuhääli ja vaadeldi taimi ja puid Kübassaare laialehelises metsas ning matkati Anikaitse pangale.

Sügisesel koolivaheajal toimus kolmepäevane keskkonnateadlikkuse ja loodushariduslik laager koolimajas.

Aitäh Pöide vallavalitsusele abi ja toetuse eest. Kõiki ettevõtmisi rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Täname, et oli võimalik viia lapsed loodusele ligemale ja juurutada õpilastele keskkonnateadlikku mõtlemist ning loodushoidlikku käitumist.


Projektijuht Anneli Leis

Projekti rahastas KIK.

 

       TEATED

Nädala MENÜÜ

Õpetajatele TÖÖPAKKUMISED


ERIPEDAGOOG koolis

Tornimäe uus koolimaja sai 60. aastaseks
vt. ürituse GALERII

Püstitagem JUHAN PEEGLI ausammas

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „KIUSAMISEST VABA LASTEAED JA KOOL“. Vt. lähemalt >


VILISTLASTE nimekirjad:
1922 - 1969
1970 - 2023


Pedagoogide pilte

GALERIID

ESILEHELE