koolihoone
logo
Tornimäe Põhikool
 

 

 

KIK projekt 2016 -
IDA- SAAREMAA JA MUHU ALGKLASSIDE ÕPILASTE KESKKONNATEADLIKKUSE ARENDAMINE


Projekti sihtgrupp- Tornimäe Põhikooli, Muhu Põhikooli, Kahtla Lasteaed- Põhikooli ja Orissaare Gümnaasiumi 1.- 4 klassid.

Projekti eesmärk:
Ida-Saaremaa ja Muhu nelja kooli (Tornimäe Põhikooli, Muhu Põhikooli, Kahtla Lasteaed-Põhikooli ja Orissaare Gümnaasium) algklasside õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi aktiivõppe. Kinnistada õpilaste loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi oma kodukoha bioloogilise mitmekesisuse tundmaõppimisel, süvendada õpilastele teadmisi säästva tarbimise kohta ning tutvuda põhjalikult 2016. a. linnu, looma ja puuga. Harjutada õpilasi koostama ja ette kandma uuringuid ning arendada koostööd eakaaslastega.

JAANUAR-  Säästev tarbimine. Taaskasutus. Prügi sorteerimine.
Läbiviija Tornimäe Põhikool.
Külalislektor- Maris Sepp (Keskkonnahariduse spetsialist) õpituba teemal "Prügi sorteerimine"
Pildigalerii >>

VEEBRUAR-
Läbiviija Orissaare Gümnaasium.
Külalislektor- Sirje Azarov (Saaremaa Keskkonnahariduskeskus)  
õpituba teemal (2016 aasta lind, loom, puu, ...)
Pildigalerii >>

MÄRTS- Vesi meie ümber
Läbiviija Muhu  Põhikool   
Külalislektor-Ave Huugen (Läänemaa Keskkonnaameti spetsialist) 
õpituba teemal „Puhta vee A, B, C” 
Pildigalerii >>

APRILL- Mets 
Läbiviija Kahtla Lasteaed- Põhikool
Külalislektorid- Mustjala Looduskeskusest
õpitoad teemadel ”Pärandkultuur metsas ja kodus”,  "Tuli metsas" ja "Bioloogiline mitmekesisus" 
Pildigalerii >>

MAI-
Osavõtt  SÜG-s algklasside teaduspäevast.
Pildigalerii >>

 

Projekti rahastab KIK

 

       TEATED

Nädala MENÜÜ

Õpetajatele TÖÖPAKKUMISED


ERIPEDAGOOG koolis

Tornimäe uus koolimaja sai 60. aastaseks
vt. ürituse GALERII

Püstitagem JUHAN PEEGLI ausammas

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga „KIUSAMISEST VABA LASTEAED JA KOOL“. Vt. lähemalt >


VILISTLASTE nimekirjad:
1922 - 1969
1970 - 2023


Pedagoogide pilte

GALERIID

ESILEHELE